Категория:  

Жена, на възраст над 45 години, с пораснали деца и със средни доходи. Това е профилът на типичния приемен родител. В тази категория се вписва Мария Благоева. Преди 7 години решава да помага на деца лишени от родителска ласка. За това става приемен родител на Георги и Гергана. Споделя, че отглеждането на двамата е различно от това на нейните деца.

„По-различно е, тези деца бързо дават плодове, бързо се променят, бързо оценяват това, което получават. Въпреки че в началото има един момент, в който детето си води неговата битка, то няма доверие, то не може да повярва, че нещо добро му се случва. Те са свикнали добрите неща да им се изплъзват“, коментира Благоева. Според представители на неправителствения сектор – с увеличаването на броя приемни родители се намалява качеството на полаганата грижа.

„В последно време ни тревожи това, че качеството на приемната грижа намалява и то не заради хората, които кандидатстват за това да бъдат приемни родители, а по-скоро, заради работата на социалните служби по оценката, утвърждаването и одобрението на приемните семейства“, заяви Александър Миланов от Национална асоциация за приемна грижа.

В същото време при една четвърт от приемните родители няма настанени деца- 600 от 2400 приемни семейства чакат деца, въпреки че са обучени.