Това е книга, която се чете на един дъх, просто жадуваш да прочетеш, че случаят е решен положително и че доброто побеждава, и все пак има обич в нас човеците… но не винаги е така. Прочетете тази книга, за да осъзнаете колко е хубав животът ви вън от сиропиталища и далеч от възпитатели. Прочетете тази книга, за да видите колко много мъка има в душите на децата без избор и колко много трябва да са щастливи вашите деца, че ви имат. Приемната грижа е вариант за помощ и по-добър живот за изтерзаните душичета.