Категория:  

Другото противно беше боцкането. Пред лицето на бебето поредната сестра вземаше иглата и спринцовката и я забиваше. Без успокоителни думи. Без мил поглед. Ваксинация. Отразяваше се в картона. Бебето не разбираше, че това е важно за него. За живота му. Но знаеше, че онова тънкото пробожда гадно.