Категория:  

С трогателен, рисуван рекламен филм Норвежката служба за децата, младежите и семейните въпроси призовава хората в страната да променят историята на изоставените момичета и момчета, като станат приемни родители. Социалната кампания е призив да бъдат осиновявани повече младежи над 15-годишна възраст, които често остават без семейство заради предразсъдъците, че на тази възраст не могат да бъдат възпитавани, и заради предпочитанията на родителите да се грижат за детето от малко, без да лекуват белезите от живота му преди да ги срещне.

Идеята е да бъде обърнато внимание, че и по-големите деца са в беда. Видеото е дело на рекламна агенция Try/Apt, Осло.

Норвежките думи в края на филма означават „Никога не е твърде късно да помогнеш на някого да поеме по правилния път. Имаме нужда от повече приемни семейства за младежи между 15 и 17 години”.