Книгата е изключително жива, героите в нея са истински плътни образи, а детските чувства, емоции и мисли са предадени по много силен и въздействащ начин.

Освен силния емоционален заряд, който носи, тя разкрива една може би изненадваща за повечето хора истина – това че основните проблеми на децата в институции далеч не са в липсата на шоколад и играчки, а в липсата на човешко внимание, грижа, преживявания, опознаване на света.

Препоръчвам книгата на всеки, който си мисли, че проблемите на изоставените деца не са негови/нейни!