Ние знаем, че приемното родителство понякога е повече от родителство – то е приемащо родителство. Приемните родители се справят с различните обществени страхове за децата от домовете. Те приемат децата, които са преживяли много, борят се с предрасъдъците за изоставените деца и отварят домовете и семействата си за децата с трудно детство.

Вижте видеото, изработено от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ)!

Вашият коментар