Един филм за приемната грижа…

Приемната грижа спасява детството и дава възможности на деца, които никой не иска в определен период от живота им. „Послеслов: Промяната“ разказва за приемната грижа от името на приемните родители, младежите в приемни семейства, братята и сестрите на приемните деца, както и специалистите. Разговорът във филма е човешки и не толкова експертен. Той дава отговор за смисъла, трудностите, емоциите в приемната грижа. „Послеслов. Промяната“ е филм на Националната асоциация за приемна грижа, реализиран от F2F студио.