Първият си ден в дома Ангел не помни. Вярно, бил на по-малко от годинка, казват, но… не помни. Но пък помни останалите дни – редуване на бяла престилка, бяла стена, бяла престилка, бяла стена… И някакви лица, които го вдигат, свалят. В дома Ангел забрави да плаче. Или просто в един момент се отказа.