Харалан Александров, социален антрополог | Държите в ръцете си една необикновена, противоречива и смущаваща книга. Тя е противоречива и смущаваща по […]