Жена, на възраст над 45 години, с пораснали деца и със средни доходи. Това е профилът на типичния приемен родител. […]