Лишаваният от обич малчуган на свой ред ще лишава от обич в. Стандарт   Автор: Александър Миланов Александър Миланов е […]