Автор

Alexander_Milanov-(1)Александър Миланов е мениджър „Немедицинска грижа“ в Сити клиник Онкологичен център от 2016 г. Преди това в продължение на пет години е бил част от комуникационния екип на Българската стопанска камара (БСК), а преди това три години е бил директор „Маркетинг и фондонабиране” на правозащитната детска организация „За нашите деца”.

В периода 2001-2007 г. Александър Миланов е репортер, редактор и радиоводещ последователно в Българското национално радио, Радио НЕТ и Инфорадио. За социалните си репортажи Александър Миланов получава няколко отличия от медийните фестивали в Албена и конкурса „Българската Европа”.

Александър Миланов е с дългогодишен опит в сферата на неправителствения сектор – работил е по проекти на УНИЦЕФ, Националната пациентска организация, Българския червен кръст, Junior Achievement и др. Отговарял е за планирането и управлението на комуникационни кампании, обучения и др.

Участвал е в създаването на стандарт за предоставянето на социална услуга в общността за подкрепа на хората с онкологични заболявания и е подпомагал пилотното прилагане на стандарта в три онкологични диспансера.

В последните пет години Александър Миланов помага за развитието на приемната грижа като част от Националната асоциация за приемна грижа.

Александър Миланов има специални интереси, познания и опит в сферата на корпоративната социална отговорност. Има лиценз за одитор по корпоративна социална отговорност.