Отведоха Боби

Отведоха Боби

Ангел повече не видя Боби. Но за първи път изпита нещо, което той не можеше да си обясни. Една много силна тъга по дете, което „живееше” през няколко кошарки от него. Без да знае защо, Ангел вече усещаше липсата на режещия писък на Боби, който изразяваше недоволството му, както и неговото бърборене, докато се опитваше…

Откъси

Вечер пребиват деца

Вечер пребиват деца

Веднъж ги преби, защото Веселин беше видял в книжката на Дани, съседчето, къщичката на баба Яга. Реши да я прерисува. Макар и на пет, искаше да рисува. Нарисува къщичката, както я беше запомнил, на стената, до контакта. После се уплаши и заедно с Веселин взеха гъбата от кухнята и изтриха къщичката. С нея и тапета….

Откъси

За смисъла на раждането и живота в дом

За смисъла на раждането и живота в дом

Ангел се беше родил, за да не види до третата си година слънцето навън и да не е излязъл нито веднъж в трите години в двора на сиропиталището. Ангел се беше родил, за да яде пасирана храна и да не разбере в най-важните години от живота си какво е да си докосван, милван, целуван, какво…

Откъси

Ваксинацията

Ваксинацията

Другото противно беше боцкането. Пред лицето на бебето поредната сестра вземаше иглата и спринцовката и я забиваше. Без успокоителни думи. Без мил поглед. Ваксинация. Отразяваше се в картона. Бебето не разбираше, че това е важно за него. За живота му. Но знаеше, че онова тънкото пробожда гадно.

Откъси

Изолаторът за бебета и безмисленият плач

Изолаторът за бебета и безмисленият плач

Изолаторът представляваше едно помещение, в което има няколко кошарки, в които се слагаха бебетата. Стаята нямаше и два на два, но беше обградена от стъкла. Тези стъкла бяха запомнили плача на много изоставени бебета. В този изолатор бебетата се слагаха, за да не „заразят останалите“, и преди да бъдат „преведени в общите отделения“. Изолаторът беше…

Откъси
Translate »