Аз се казвам Александър Миланов и съм клиничен социален работник. Работя в Центъра по клинична психология, психосоматика и психоонкология в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ, където в екип с клинични психолози и пациентски консултанти предоставям практическа помощ на пациенти с онкологични заболявания, техните близки, лекари и медицински сестри, работещи с пациенти. Имам опит като водещ на групи за подкрепа на пациенти, на близки на пациенти. Работил съм пряко с деца и техните родители, с приемни родители и кандидати за осиновители.

В професионалните ми интереси е системната социална работа с деца и семейства и управлението на случаи на деца, обект на насилие, неглижиране и злоупотреба. Имам опит в управлението на застъпнически проекти и маркетинга на социални каузи. Работил съм като маркетинг мениджър във Фондация „За Нашите Деца“ и съм учредител на Националната асоциация за приемна грижа.

Притежавам квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Завършил съм Софийския университет „Св. Климент Охридски“, откъдето имам бакалавърска степен по социални дейности и магистратура по управление на човешките ресурси. Завършил съм и магистратура в Нов Български университет в специалността „Психосоциални интервенции в социалната работа с деца и семейства“.