Д-р Галина Маркова, ръководител на Центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ | Единственото, което крепи човек, попаднал в институция […]
Харалан Александров, социален антрополог | Държите в ръцете си една необикновена, противоречива и смущаваща книга. Тя е противоречива и смущаваща по […]
Милена Димитрова, приемен родител, осиновител | Книгата на Александър е събрала късове истински истории за нехуманното отглеждане на деца в домовете, […]
Ани Алашка, редактор на книгата | За някои децата без родители са част от вечерните новини или миг от „изпълнен граждански […]