Това е книга, която се чете на един дъх, просто жадуваш да прочетеш, че случаят е решен положително и че […]